Termeni și Condiții


Sunt de acord și accept ca societatea sub numele de FF GROUP ROMANIA S.R.L (cu sediul în București, str. Tache Ionescu nr. 8, Sector 1, CIF RO11782050, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4676/1999) denumită în continuare “FF GROUP” va ține evidența și va efectua prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le obține în cadrul sau în legătură cu programului de loialitate FFG Exclusiv (denumit în continuare “Programul”) pentru a fi utilizate în scopul implementării Programului, gestionării produselor și serviciilor sale, gestionării clientelei și realizării de activități de promovare a produselor și serviciilor sale.

Aceste date cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor terțe persoane, cu excepția partenerilor și societăților afiliate FF GROUP, pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai sus. Datele vor fi comunicate societății “Sales Manager HELLAS LTD“ cu titlul distinctiv de “QIVOS“, înregistrată în Atena, Grecia, 4, Papanikoli Str, 15232, Halandri, T. (+30) 210 608 3485 denumit în continuare “QIVOS“, care oferă servicii de tip CRM pentru FF GROUP, exclusiv în scopul implementării Programului. În orice caz, îmi rezerv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție la date și dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în conformitate cu articolele 13 – 15 din Legea nr. 677/2001, precum și dreptul de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal sau de a solicita ștergerea acestora, în urma unei notificări.

Mai mult decât atât, declar că am luat cunoștință de condițiile care reglementează Programul și Cardul, așa cum sunt enumerate mai jos, pe care le accept.

CONDIȚII PROGRAM

1.1. Taxa de înregistrare: Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani, cu capacitate deplină de exercițiu, și eligibilă să participe la promoțiile și campaniile incluse în Program (și, bineînțeles, să primească premiile) se poate înregistra în Program, fără să achite vreo taxă de înregistrare.

1.2. Înregistrare: Înregistrarea în Program se face prin achiziția produselor care sunt incluse în Program sau prin intermediului site-ului FFG Exclusive – www.ffgroupexclusive.ro. La prima achiziție a produselor incluse în Program, clientul va primi un card FFG Exclusive (denumit în continuare “Cardul”) pe care va acumula punctele aferente acestei tranzacții și a tranzacțiilor viitoare. Ulterior, acesta trebuie să activeze Cardul fie prin intermediul tabletelor disponibile în magazinele participante, fie online prin intermediul site-ului FFG Exclusive. Dacă procesul de activare nu este finalizat, membrul poate acumula puncte pe Card însă nu le poate revendica.

1.3 Activarea Cardului prin intermediul tabletelor din magazine: Pentru activarea Cardului, clientul trebuie să introducă numărului cardului precum și numărul de telefon. Clientul va primi un SMS ce conține un cod de validare pe care trebuie să îl introducă în sistem. Totodată acesta trebuie să completeze datele sale cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, sex, țară, oraș, adresa completă, cod poștal, e-mail, data nașterii), să accepte termenii și condițiile Programului și să finalizeze procesul de activare. Din acest moment el devine membru și primește în mod automat 200 de puncte pe Card, precum și un SMS care contine informațiile de acces pentru site și/sau aplicația mobilă.

1.4 Activarea Cardului prin intermediul site-ului: Utilizatorul poate fie să activeze un Card primit în magazin, fie să se înregistreze ca membru nou și să obțină un Card nou:
a) activarea unui Card primit în magazin: utilizatorul trebuie să selecteze câmpul de activare a unui Card, să introducă numărul cardului precum și numărul său de telefon. Utilizatorul va primi un SMS ce conține un cod de validare pe care trebuie să îl introducă în sistem. Totodată acesta trebuie să completeze datele sale cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, sex, țară, oraș, adresă completă, cod poștal, e-mail, data nașterii), să accepte termenii și condițiile Programului și să finalizeze procesul de activare. Din acest moment el devine membru și primește în mod automat 200 de puncte pe Card, precum și un SMS care conține informațiile de acces pentru site și/sau aplicația mobilă.
b) înregistrarea și activarea unui Card nou: utilizatorul trebuie să se înregistreze ca membru nou și să introducă numărul său de telefon. Acesta va primi un SMS ce conține un cod de validare pe care trebuie să îl introducă în sistem. Ulterior acesta trebuie să completeze datele sale cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, sex, țară, oraș, adresa completă, cod poștal, e-mail, data nașterii), să accepte termenii și condițiile Programului și să finalizeze procesul de activare. Din acest moment el devine membru și primește în mod automat 200 de puncte pe Card, precum și un SMS care conţine numărul său de Card precum și informațiile de acces pentru site și/sau aplicația mobilă. Prin activarea Cardului în acest mod, membrul nu deține un card plastifiat, ci doar un Card în variantă electronică. Pentru înlocuirea cardului electronic cu un card plastifiat, membrul trebuie să transmită o solicitare prin intermediul site-ului și să se prezinte în magazinul unde îi va fi alocat un card nou, iar cel electronic va fi anulat. Punctele obținute pe Cardul electronic vor fi transferate pe noul Card emis.

1.5. Cardul: Fiecare Card este și rămâne proprietatea emitentului FF GROUP, iar titularul este obligat să-l returneze la cerere. Cardul este strict personal și, prin urmare, este interzisă transmitererea acestuia în orice mod, iar punctele acumulate de către un membru nu pot fi transferate către Cardul unui alt membru. Cardul nu este un card de credit sau de debit. Titularul nu poate face tranzacții financiare cu Cardului, dar se poate bucura de anumite privilegii, așa cum acestea vor fi făcute disponibile și comunicate de către FF GROUP.

1.6. Furt – Pierdere – Distrugere: În cazul în care Cardul este furat, pierdut, demagnetizat, distrus sau deteriorat, membrul poate solicita emiterea unui nou Card, iar punctele acumulate până la data intervenției evenimentului vor fi transferate în mod automat către noul Card. De asemenea, pentru claritate, punctele acumulate de către un membru nu pot fi transferate către Cardul unui alt membru.

2.1. Modificarea datelor: Membrul trebuie să notifice FF GROUP despre orice schimbare a adresei sau a numărului de telefon pe care le-a specificat la înregistrarea în Program, prin telefon sau electronic prin intermediul site-ului www.ffgroupexclusive.ro. Până la o astfel de notificare, orice document se consideră comunicat în mod valabil dacă aceasta s-a facut la vechea adresă sau la vechiul număr de telefon.

2.2.
Magazine: Membrul Programului are dreptul de a utiliza Cardul în următoarele magazine FF GROUP care participă la program:

Magazine: Adresa, Regiune, Oraș

Store Name Region Adress
CKJ București AFI Palace Cotroceni, B-dul. Vasile Milea, Etaj 1, Nr.4, București
Collective București Băneasa Shopping City, Sos. București-Ploiești, Nr42D, București
Collective București Centrul Comercial AFI Cotroceni Park, Bd.Milea nr.4, parter, sector 6, București
Collective București Complex Comercial Mall Vitan, Calea Vitan 55-59, Sector 3, București
Collective București Str. Ion Câmpineanu, Nr. 2, sector 1, București
Collective București Complex Comercial Park Lake, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 4, Sector 3, București
Folli Follie București Băneasa Shopping City, Șoseaua București-Ploiești Nr.42D, București
Folli Follie București Centrul Comercial Afi Cotroceni Park, B-dul. Vasile Milea, Parter, Nr.4, București
Kix București Str. Tache Ionescu, Nr.8, Sector 1, București
Kix București Str. Pierre De Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2, București
Kix București AFI Palace Cotroceni,B-dul. Vasile Milea, Nr.4, Etaj 1, București
Kix Timișoara Centrul Comercial Iulius Mall, Str. Aristide Demetriade, Nr.1, Timișoara, Timiș
Kix Cluj Napoca Centru Comercial Iulius Mall, Al. Vaida Voievod, Nr 53 – 55, Cluj – Napoca
Nike Timișoara Complexul comercial Iulius Mall, Str. Demetriade, nr. 1, Timișoara
Nike București Complex comercial Mall Vitan, Calea Vitan, nr. 55- 59, București
Nike București Bulevardul Pierre de Coubertin nr 3-5, sector 2, București
Nike București Unirea Shopping Center, Piața Unirii, nr.1, București
Nike București Str. Calea Moșilor, nr. 284, București
Nike București Sos. București – Ploiești, nr. 42D, etaj 1, sector 1, Bucuresti
Nike București Centrul Comercial Afi Cotroceni Park, București, Bdul. Vasile Milea, Etaj 1,nr.4, Sector 6, București
Nike Timișoara Bd.Corneliu Coposu, nr. 14, Timișoara
Nike Oradea Centrul comercial Lotus Market, Str. Nufărului, nr. 30, Oradea
Nike Iași Centrul Comercial Palas Shopping Mall Str. Palas nr. 7A Iași
Nike Constanta Complex Comercial “City Park”, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C,Constanta
Nike Brașov Complexul Comercial Coresi, Str Turnului nr. 5, Brașov
Nike Ploiești AFI Palace Ploiești, Str Radu Calomfirescu Nr 2, Etaj 1, Ploiești, Judet Prahova
Nike Cluj Napoca Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53- 55,Cluj- Napoca
Nike Galați Complexul Comercial Galați Shopping City, Bulevardul George Cosbuc, nr 251, Galați
Nike București Complex Comercial Park Lake, Liviu Rebreanu, nr 4, sector 3, București

2.3. Produse: FF GROUP va alege, la discreția sa, produsele incluse in Program și a căror achiziție va duce la acumularea de puncte pe Cardul de membru. Aceste produse vor fi facute cunoscute membrilor în cadrul magazinelor de mai sus.

2.4. Punctele pe Card: când achiziționează produse din magazinele de mai sus, membrul trebuie să prezinte Cardul sau să comunice casierului numărul de telefon mobil pe care l-a declarat la înregistrarea în Program.

2.5. Păstrarea documentelor: Membrul trebuie să păstreze dovada achizițiilor efectuate și pentru care a folosit Cardul pentru o perioada de 18 luni de la data fiecărei achiziții. La orice moment după data revendicării punctelor, FF GROUP poate, la discreția sa, să solicite membrului să furnizeze astfel de dovezi care să confirme maniera legală în care a avut loc acumularea punctelor.

2.6. Sistemul de premiere:
2.6.1. Pentru fiecare 1 RON din tranzacțiile de achiziție a produselor incluse în Program efectuate în magazinele CALVIN KLEIN JEANS, COLLECTIVE, FOLLI FOLLIE, KIX, NIKE, SPORT LOFT, membrul va acumula 2 puncte (1 RON = 2 puncte).
2.6.2. Membrul va primi 200 de puncte la activarea Cardului precum și câte 100 de puncte cu ocazia zilei sale de naștere.
2.6.2. Cardul, numărul de puncte și drepturile care decurg din acestea nu vor putea fi, în nici un caz, înlocuite cu bani.
2.6.3. FF GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral sistemul de recompense și de a modifica sau înlocui suma acordată cu titlu de recompensă în cazul cumpărăturilor.

2.7. Durata de valabilitate a punctelor: Punctele aferente fiecărei tranzacții se resetează după expirarea unei perioade de 18 luni de la data achiziției. Membrul va fi informat prin SMS cu 3 luni înainte de data de expirare a acestora.

2.8. Valorificarea punctelor – cadouri:
2.8.1. Atunci când membrul acumulează 2.000 de puncte, acesta are dreptul de a primi în mod gratuit un pachet bonus Exclusive Bronze în valoare totală de 100 RON, care include 5 vouchere bonus în valoare de 20 RON. Un voucher dintre cele 5 va putea fi folosit în toate magazinele participante în Program, iar celelalte 4 vouchere numai în magazinele inscripţionate pe faţa cardului.
2.8.2. Atunci când membrul acumulează 4.000 de puncte, acesta are dreptul de a primi în mod gratuit un pachet bonus Exclusiv Silver în valoare totală de 250 RON, care include 5 vouchere bonus în valoare de 50 RON. Un voucher dintre cele 5 va putea fi folosit în toate magazinele participante în Program, iar celelalte 4 vouchere numai în magazinele inscripţionate pe faţa cardului.
2.8.3. Atunci când membrul acumulează 8.000 de puncte, acesta are dreptul de a primi în mod gratuit un pachet bonus Exclusiv Gold în valoare totală de 500 RON, care include 5 vouchere bonus în valoare de 100 RON. Un voucher dintre cele 5 va putea fi folosit în toate magazinele participante în Program, iar celelalte 4 vouchere numai în magazinele inscripţionate pe faţa cardului.

2.9. Primirea vouchere-lor bonus:

2.9.1. Membrul care atinge nivelul de puncte care îl îndreptățește să primească unul dintre pachetele bonus Exclusive va fi informat de către personalul din magazinul în care are loc tranzacția curentă. Primirea pachetului bonus este realizată in format electronic, prin intermediul unui e-mail primit la adresa declarata în momentul înregistrării. Pachetul bonus va fi vizibil în contul personal (de pe site-ul www.ffgroupexclusive.ro și/sau în aplicația mobilă) şi pe tabletele disponibile în magazinele participante.

2.9.2. Pachetele bonus Exclusive sunt disponibile în format electronic în contul membrului de pe site-ul www.ffgroupexclusive.ro precum și în aplicația mobilă FF Group Exclusive.
2.9.3. Pachetul bonus Exclusive este trimis membrului prin e-mail, pe adresa de e-mail care a fost declarată la momentul înregistrării în Program.
2.9.4. La primirea/trimiterea unui pachet bonus Exclusive, punctele corespunzătoare pachetului selectat sunt scăzute din numărul total de puncte ale membrului.

2.10. Durata vouchere-lor: voucherele bonus incluse în pachetele bonus Exclusive sunt valabile timp de 95 de zile de la data emiterii. Membrii vor primi un mesaj de informare cu 30 de zile inainte de expirarea lor.

2.11. Valorificarea vouchere-lor:
2.11.1. Utilizarea unui voucher bonus necesită prezentarea Cardului sau comunicarea numărului de telefon mobil declarat la înscrierea în Program, precum și prezentarea unui document de identitate (cum ar fi cartea de identitate, pașaportul sau altele).
2.11.2. Fiecare voucher poate fi utilizat pentru o tranzacție de valoarea egală sau mai mare cu valoarea acestuia, numai la magazinele menționate pe voucher. Fiecare voucher este valabil pentru o singură tranzacție și numai un singur voucher poate fi utilizat la fiecare tranzacție. Voucherul nu poate fi utilizat pentru tranzacția în cadrul căreia a fost acordat.

2.12. Utilizarea punctelor: În cazul în care punctele sunt utilizate în cadrul unei achiziții în condițiile acestui Program, operațiunea nu va mai putea fi ulterior anulată, iar punctele nu vor mai putea fi restituite.

2.13. Returnarea unor produse: În cazul în care se returnează un produs pentru achiziția căruia s-a acordat un anumit număr de puncte, punctele aferente sumei restituite sunt scăzute din totalul punctelor disponibile pe Card. Daca produsul returnat a fost achiziționat cu un voucher, clientul va primi înapoi după restituirea produsului suma de bani achitată, împreună cu voucher-ul cedat la achiziționarea inițială a bunului. Voucherul va fi restituit în format electronic şi va fi vizibil în contul clientului la două zile de la momentul efectuării returului. Clientul va fi informat prin intermediul unui e-mail/sms la momentul returnării voucher-ului.

3.1. Consimțământul cu privire la prelucrare: Prin participarea la Program, membrul este de acord cu transmiterea către FF GROUP, respectiv cu prelucrarea de către FF GROUP a datelor sale cu caracter personal pe care acesta din urmă le obține în cadrul Programului (nume, prenume, număr de telefon, sex, țara, oraș, adresa completă, cod poștal, e-mail, data nașterii), pentru a fi folosite în scopul implementării Programului, gestionării produselor și serviciilor oferite membrilor, gestionării clientelei precum și pentru promovarea produselor și serviciilor FF GROUP, inclusiv prin activități de marketing și publicitate. Aceste date sunt stocate în siguranță și nu sunt divulgate niciunor terțe părți, cu excepția partenerilor/societăților afiliate ale FF GROUP din țară sau din Uniunea Europeană, pentru a fi utilizate în scopurile sus menționate precum și QIVOS către care aceste sunt dezvăluite exclusiv în scopul gestionării implementării Programului.

3.2. Drepturile membrilor: Tuturor membrilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. 12), la accesul la date (art. 13), la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). În intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au urmatorul conținut:
a) Dreptul de acces la date: Orice membru are dreptul de a obține de la FF GROUP, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă pe adresa din Bucuresti, str. Tache Ionescu nr. 8, Sector 1, o dată pe an, în mod gratuit, FF GROUP va confirma dacă utilizează date care o privesc sau, la cerere, va înceta orice prelucrare a acestora.
b) Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice membru are dreptul de a obține de la FF GROUP, la cerere și în mod gratuit:
(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
(iii) dacă este cazul, realizarea notificării către terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. În acest caz, FF GROUP va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
c) Dreptul de opoziție: membrul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să facă obiectul prelucrării sau să fie dezvăluite unor terți. Dreptul de opozitie se exercita prin transmiterea către FF GROUP a unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, la adresa sus menționată.

3.3. Retragerea consimțământul – ștergerea datelor: Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru implementarea și derularea Programului. În cazul în care membrul refuză să furnizeze toate datele cu caracter personal solicitate, acesta nu va putea fi înscris în Program. În același timp, având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrului este necesară pentru implementarea și funcționarea Programului precum și pentru a dobândi calitatea de membru împreună cu beneficiile aferente, retragerea consimțământului și/sau solicitarea membrului de a șterge datele cu caracter personal implică eliminarea acestuia din Program, anularea Cardului și a tuturor punctelor pe care acesta le-a acumulat.

3.4. Trimiterea de informări: Prin participarea în Program, membrul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal inclusiv în scop de marketing și publicitate și acceptă că datele sale cu caracter personal vor fi incluse în baza de date a FF GROUP și/sau vor putea fi dezvăluite partenerilor/societăților afiliate ale FF GROUP din țară sau din Uniunea Europeană în aceleași scopuri. Prelucrarea datelor în scop de marketing și publicitate se va realiza prin informarea persoanelor incluse în baza de date a FF GROUP prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la activități cu caracter promoțional desfășurate de către FF GROUP. În cazul în care membrul nu dorește să mai primească materiale promoționale sau de informare, poate transmite către FF GROUP o notificare în acest sens, urmând ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în celelalte scopuri declarate.

4.1. Durata beneficiilor: Cardul oferă beneficii membrilor atâta timp cât Programul este în vigoare. FF GROUP își rezervă dreptul de a stabili și modifica perioada de valabilitate a Programului, la discreția sa.

4.2. Modificare / Anulare: FF GROUP are libertatea absolută și dreptul de a modifica acești termeni, de a schimba Programul și structura acestuia, inclusiv modalitatea de calculare a punctelor și a nivelelor de premiere, de a anula, întrerupe și desființa Programul în orice moment, fără avertisment sau justificare.

4.3. Informarea membrilor: Modificările menționate la art. 4.2. vor fi comunicate membrilor prin mijloace adecvate, la detaliile de contact pe care le-au furnizat, prin publicarea pe website-ul www.ffgroupexclusive.ro și/sau în cadrul magazinelor FF GROUP menționate mai sus.

4.4. Furnizarea voluntară de către FF GROUP: Membrul recunoaște că Programul nu implică absolut nicio taxă de natură financiară sau de altă natură din partea sa și că acesta este oferit de FF GROUP la propria sa alegere. Prin urmare, membrul nu poate avea niciun fel de pretenții împotriva FF GROUP în ceea ce privește achiziționarea și utilizarea Cardului, creditarea și revendicarea punctelor și funcționarea generală, modificarea și/sau anularea Programului.

4.5. Abuzul – dezactivarea Cardului: FF GROUP își rezervă dreptul de a anula valabilitatea Cardului și de a șterge membrul din Program în orice moment, în caz de abuz sau tentativă de abuz din partea membrului. În acest caz, toate punctele acumulate vor fi șterse imediat, iar toate beneficiile vor fi revocate, fără a aduce atingere dreptului FF GROUP la despăgubirile pentru prejudiciul produs.

4.6. Prevederile acestui document vor fi interpretate potrivit legii române.